Záhodno
Jana Vožechová: Pomáhající profese dokáží zasáhnout velmi účinně, je ale třeba zachytit problém včas

Jana Vožechová: Pomáhající profese dokáží zasáhnout velmi účinně, je ale třeba zachytit problém včas

November 22, 2022

🎙️ Se speciální pedagožkou, metodičkou a konzultantkou Janou Vožechovou jsme si povídaly o pomáhajících profesích ve vzdělávání. Jana se dlouhodobě zaměřuje na pomoc znevýhodněným dětem. 🫶 Probraly jsme, jaké situace mohou děti a rodiče řešit s pomáhajícími profesemi, kdo všechno do této skupiny vůbec spadá nebo co v našem systému funguje, a co je třeba ještě vylepšit? V rozhovoru najdete i Janiny praktické tipy, které vám mohou některé situace usnadnit.

Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každé sdílení, lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů a workshopů Hodnotového vzdělávání.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

____________ OBSAH______________

00:00 - intro - Jana Vožechová

01:51 - co jsou pomáhající profese

04:51 - jaké situace se často řeší

09:43 - co je normální vývoj, a co je třeba řešit?

11:08 - o prevenci a včasném řešení

12:12 - konkrétní příklady odborníků ve vzdělávání

13:54 - o spolupráci mezi různými odborníky

18:23 - o výběru odborníka (rady)

20:50 - o mezioborové komunikaci

23:52 - jak dlouho může řešení problémů trvat

26:46 - odkud vzít kontakt

28:29 - o dostupnosti odborníků v ČR

34:05 - co funguje, co je třeba vylepšit

39:40 - v čem potřebují pomoci pomáhající profese

42:18 - o syndromu vyhoření a psychohygieně

45:52 - o strachu říct si o pomoc

47:05 - o společenské prestiži pomáhajících profesí

49:48 - jde o atraktivní obory pro studenty?

52:06 - o budoucnosti pomáhajících profesí

55:46 - o výkazech a prevenci

56:31 - rozloučení #podcast #vzdelavani #rozhovor

Jana Zapletalová: Z nadaného dítěte se může stát průměrné, pokud nemá vhodné podmínky k rozvoji

Jana Zapletalová: Z nadaného dítěte se může stát průměrné, pokud nemá vhodné podmínky k rozvoji

August 19, 2022

🎙️ S psycholožkou Janou Zapletalovou, která se specializuje na 🎁 nadané a mimořádně nadané děti, jsme si povídaly o tom, co všechno můžeme najít pod pojmem nadání.

O tom, jak je těžké nadané dítě diagnostikovat a co potřebují – ať už od vzdělávacího systému, nebo od rodičů a vrstevníků. Máme v rovnováze hodnocení výkonu a spokojeného žáka? Co dělat, aby se z nadání nestal průměr vlivem nevhodného přístupu okolí? Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

Více o práci Edukliniky najdete zde: https://www.eduklinika.cz/

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772

Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

__________ OBSAH____________

00:00 - Intro - Jana Zapletalová

00:42 - co znamená pojem nadání?

02:22 - proč jste se začala nadanými dětmi zabývat?

05:44 - podle čeho poznat, že máme nadané dítě?

13:18 - liší se projevy nadání u děvčat a kluků?

19:54 - potřebují nadané děti pomoc? Mýty o nadání

27:24 - o perfekcionismu nadaných dětí

29:13 - o kamuflování poruch a jejich diagnostice

31:10 - nadané děti v kolektivu

33:05 - o předvádění svého nadání

35:55 - proč děti skrývají své nadání?

37:37 - jak být dobrým rodičem nadaného dítěte?

40:02 - o volbě školky a školy

43:35 - jak je na tom naše školství ohledně nadaných dětí

45:20 - jak kompenzovat nedostatek impulsů ve škole z pozice rodiče

46:38 - o častých chybách, které děláme

51:06 - o Eduklinice

52:29 - co by měla společnost změnit

56:13 - co vám na vaší práci dělá největší radost

56:51 - rozloučení

#podcast #vzdelavani #rozhovor

Kateřina Čížková: Informovanost o autismu roste, ale stále je málo služeb a dlouhé čekací lhůty

Kateřina Čížková: Informovanost o autismu roste, ale stále je málo služeb a dlouhé čekací lhůty

May 7, 2022

🎙️ S terapeutkou ✨Kateřinou Čížkovou✨ jsme si povídaly o její praxi, o současné době, o aplikované behaviorální analýze a dětech s poruchami autistického spektra.

Jak se za poslední dva roky proměnilo to, co lidé řeší v rámci terapie a jaké skupiny lidí se k terapeutům dostávají? Jak to dopadá na děti a mladé lidi? Jaký rozdíl je mezi psychologií a aplikovanou behaviorální analýzou? Může být diagnóza někdy úlevná? Jak důležité je, aby se rodiče nenechali odbýt, když cítí, že je neco “jinak”?

Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

📘 Kniha Jak barevná je modrá: http://www.pasparta.cz/e-shop/autismu...

📌 Více o centru Abaceda najdete zde: https://www.abaceda.cz/

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772

Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

____________ OBSAH______________

00:00 - Intro - Kateřina Čížková

00:48 - co je v aktuální době největší výzvou pro psychoterapeuta? 02:43 - co nejčastěji s klienty řešíte?

05:41 - jaký vliv má covid/válka na t, jak reflektujeme svůj život?

08:18 - o aplikované behaviorální analýze a dětech s PAS

13:38 - o rozdílu mezi psychologií a ABA

15:50 - o dělení lidí podle kategorie/diagnózy

19:11 - o rezignaci po obdržení diagnózy

21:33 - o knize (nejen) pro děti s PAS Jak barevná je modrá

25:12 - jak je nastaven systém pro rodiny dítěte s PAS

30:28 - jak se chovat k lide/dětem s PAS

33:22 - příklad toho, kdy dítě s PAS překvapilo svým pokrokem

38:12 - jak důležité je, aby dítě s PAS zažívalo úspěch?

40:27 - o přijetí dítěte s PAS v kolektivu a systému vzdělávání

43:18 - péče o psychické zdraví u pomáhajících profesí (včetně učitelů)

46:11 - o upřednostňování fyzického zdraví před psychickým

50:55 - co je Abaceda a co dělá

54:38 - co vám pomáhá být psychicky v pohodě

57:33 - jak se dívat na čas pro sebe?

58:43 - rozloučení

#podcast #vzdelavani #rozhovor

Dana Hádková: Nadané děti často bojují se sebepřijetím, úzkostmi a mají na sebe obrovské nároky

Dana Hádková: Nadané děti často bojují se sebepřijetím, úzkostmi a mají na sebe obrovské nároky

April 30, 2022

🎧 S “účou” a lektorkou Hodnotového vzdělávání ✨Danou Hádkovou✨ jsme si povídaly o učitelské profesi, o nálepkování žáků nebo o tzv. nadaných dětech.

S čím se ve třídách potýkají a proč někdy trpí nepřijetím? Co potřebují od učitelů, aby se mohly lépe rozvíjet? Otevřely jsme také téma vzdělání jako nabídky a o tom, co se stane, když místo nabízení příliš tlačíme.

Probraly jsme také projekt Badatelské akademie Badatel, v níž Dana pracuje právě s nadanými dětmi. Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙. 📌 Více o Badatelské akademii Badatel najdete zde: http://www.ditebadatel.com/

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡

https://www.darujme.cz/projekt/1203772 Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů

Hodnotového vzdělávání. FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

____________ OBSAH______________

00:00 - Intro - Dana Hádková

00:45 - odkdy se cítíš jako učitelka?

02:11 - co byly formující okamžiky

03:50 - co tě přivedlo k Hodnotovému vzdělávání?

09:44 - o dělení dětí do různých kategorií (“nálepkování”)

14:42 - o nálepce nadaných dětí

19:05 - o třídních kolektivech

20:34 - o nadaných dětech

23:04 - s čím se nadané děti potýkají v běžných třídách?

26:31 - o projektu Dítě badatel pro přemýšlivé děti

33:46 - kde projekt Badatel funguje?

36:05 - jak se děti do projektu Badatel dostanou?

38:55 - o poměru dívek a chlapců mezi nadanými dětmi

42:17 - o možném vývoji poměru dívek/chlapců mezi nadanými

44:11 - o setkáních s učiteli Hodnotového vzdělávání

47:28 - jaká témata se na setkáních řeší

49:31 - co tato setkání dávají tobě?

50:31 - “škola by měla formovat, ale ne deformovat” - jak na to? 55:02 - co bys v tuto chvíli změnila na českém vzdělávání?

56:56 - rozloučení

#podcast #vzdelavani #rozhovor

Speciál: Válka je vůl – Jak se současná situace odráží ve vašich třídách

Speciál: Válka je vůl – Jak se současná situace odráží ve vašich třídách

March 11, 2022

🎧 Tento díl podcastu Záhodno je naším prvním speciálem. 🚫Válka na Ukrajině nás ovlivňuje všechny a ještě to nějakou dobu potrvá. Vzbuzuje spoustu pocitů, s nimiž se musíme my i děti vyrovnávat. 🙏Přináší také mnoho situací, které musíme ve třídách řešit teď a tady. I proto jsme se rozhodli naše tradiční komunitní setkání otevřít veřejnosti a zpřístupnit také audio záznam. Setkáním provázely lektorky Hodnotového vzdělávání Míša Stoilova a Dana Hádková a našimi hosty dále byli:

 

✨ Jana Linhartová - ředitelka SVKÚL (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, metodická vedoucí rozvoje knihoven ČR)

✨ Jiří Stárek a Kateřina Košťálová - z vedení ZUŠ Praha Hostivař

✨ Lenka Špittová - ředitelka ZŠ a MŠ Křešice Litoměřicko

✨ Jindra Marešová - z nadace Albatros

✨ Jana Zapletalová - psycholog, guru nadaných dětí, Eduklinika

✨ Andrej Novik - z Scio a Paměti národa

✨ Petr Vorlíček - pedagog ZŠ Londýnská

 

Jako vždy vám přejeme příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

 

Všem, kteří chtějí pomáhat lidem zasaženým válkou na Ukrajině, doporučujeme weby  https://www.pomahejukrajine.cz a www.stojimezaukrajinou.cz .

 

Zmiňovaný podcast s ředitelem ZUŠ Hostivař najdete zde: https://youtu.be/04EbW1h5Tzs 

 

Zmiňovaný podcast s ředitelem ZUŠ Hostivař najdete zde: https://youtu.be/04EbW1h5Tzs

UŽITEČNÉ ODKAZY:

od Nadace Albatros:

✅ Česko- ukrajinský slovník zdarma: https://www.palmknihy.cz/ekniha/ukrajinsko-cesky-cesko-ukrajinsky-kapesni-slovnik-152845

✅ Ilustrovaný minislovník 1000 ukrajinských slovíček zdarma: https://www.palmknihy.cz/ekniha/1000-ukrajinskych-slovicek-169450

Materiály knihoven, které jsou volně k použití nejen pro školy: ✅https://ukrajina.knihovny.cz/

✅https://www.svkul.cz/knihovna-podporuje-ukrajinu/

✅https://bit.ly/3vZpgwQ

Přehledné pdf o tom, jak mluvit s dětmi o válce nejen v ZUŠ od pana ředitele Stárka:
https://drive.google.com/drive/folders/1WP9lsYiOeV9JTnOyMvUQB4Y1GMkJDCae?usp=sharing
 

✅https://tajnyucitel.wordpress.com

 

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 

Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

 

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka  

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

 

____________ OBSAH______________

00:00 - úvod k podcastu

00:30 - představení hostů

03:26 - úvod k setkání (Dáda)

09:50 - co je pro nás aktuálně zásadní téma/otázka (aktivita 1)

20:07 - co dělat, když postoje učitele a rodičů/dětí nejsou v souladu

30:02 - jak mluvit o válce?

37:12 - jak být žákům oporou a pečovat o sebe?

49:52 - co udělat pro příchozí děti?

54:41 - co nám může pomoci v krizových situacích?

1:01:32 - co vlastně znamená pomoc?

1:03:35 - kolik informací dětem předávat?

1:05:17 - o materiálech a pomoci od knihoven

1:09:12 - co nás čeká?

1:13:31 - reakce dětí na otázku, jak teď vidí svět?

1:15:15 - rozloučení

 

#podcast #vzdelavani 

Vlaďka Bartáková: Jedním z největších úkolů rodičů je pomáhat dětem, aby se staly samy sebou

Vlaďka Bartáková: Jedním z největších úkolů rodičů je pomáhat dětem, aby se staly samy sebou

February 28, 2022

🎧 Děti nejsou malí dospělí, alespoň pokud jde o jejich mozky a obecně jejich biologii. S psycholožkou a terapeutkouVlaďkou Bartákovou✨ jsme si povídaly o tom, jak se liší vývoj a reakce holek a kluků. Jakou roli na chování mají hormony, v jakém věku přicházejí období opozice a jak se to liší u jednotlivých pohlaví? Probíraly jsme i to, jak vybírat přístup k výchově, jak najít metody, které budou tzv. fungovat nám a našim dětem a jak reagovat, když v určitém věku fungovat přestávají?

 

Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

 

Určitě navštivte Vlaďčin web https://jakvychovavat.cz/ a její skvělý instagramový účet https://www.instagram.com/jak.vychovavat.kluky.a.holky/.

 

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 

Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

 

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka  

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

____________ OBSAH______________

00:00 - Intro - Vlaďka Bartáková

01:06 - proč je důležité ve výchově přistupovat jinakk holkám a klukům?

04:29 - jde spíše o biologickou bázi, nebo gender (společenské pojetí rolí pohlaví)?

05:50 - o nezralosti dětských mozků a co z ní plyne

08:25 - o změnách chování dítěte v reakci na změny a milníky v životě

09:23 - co je cílem poradenství

09:37 - kdy přicházejí krize u holek a kluků podle věku

11:33 - vývoj není setrvale lineární

13:35 - spousta věcí je normálních, není třeba se jich děsit

14:55 - dělají děti naschvály?

21:56 - o nezazdrojovaných rodičích a co z toho může plynout

23:35 - o tom, že vědět je zdroj sám o sobě

26:45 - o hormonech u holek a vlivu na jejich sebepojetí

29:36 - o důležitosti naučit děti zvládat emoce

34:03 - kde v těle cítíme negativní emoce a jak silně?

35:35 - vystačíme si vždy s intuitivním rodičovstvím?

37:09 - rodič jako krizový intervent (jak na to)

40:13 - pojmenování emoce nepomáhá (a co pomáhá)

44:55 - jak zacházet s vlastními chybami ve výchově

50:53 - o obavě ze ztráty autority jako rodiče/učitele

55:18 - o destruktivních věcech, které máme zažité

56:48 - o zmatení rodičů z přehršle různých metod

1:01:41 - co lze doporučit rodičům, kteří dítě teprve čekají

1:03:56 - o nevyžádaných radách (jak je dávat)

1:09:52 - jak přijímat nevyžádané rady

1:13:55 - o metodě nevýchovy

1:18:25 - rozloučení

 

#podcast #vzdelavani #rozhovor

Jitka Houfková: Festival Science on Stage každoročně ukazuje, že učit vědu je úžasné dobrodružství

Jitka Houfková: Festival Science on Stage každoročně ukazuje, že učit vědu je úžasné dobrodružství

February 21, 2022

🎧 Jak to vypadá, když se výuka vědy dostane na scénu, do záře reflektorů? Naplno se odhalí, jak může být krásná a zábavná. V novém díle Záhodna si povídáme s pedagožkou ✨Jitkou Houfkovou✨ o úžasné akci, která je určena pro všechny, kteří jsou zapálení pro výuku přírodních věd: 💫Science on Stage💫. Festival proběhne ve dnech 📌24.–27. března 2022 v Praze a návštěvníky čeká tradičně skvělý program. 

 

Jitka Houfková učí na budoucí fyzikáře a v rámci Elixíru do škol se věnuje předškolnímu vzdělávání fyziky v rámci programu Pohádková fyzika. 

Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

 

Informace o Science on Stage najdete na webu akce (v angličtině): https://www.sons2022.eu/en/home .

 

Více informací o Elixíru do škol a jeho aktivitách najdete zde: https://www.elixirdoskol.cz/ 

 

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 

Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

 

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka  

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

 

____________ OBSAH______________

00:00 - Intro - Jitka Houfková

00:59 - co je Science on Stage (SonS)?

02:14 - jak dlouho už SonS podporuje přírodovědné vzdělávání?

03:35 - jak a kdy se projekt dostal do Česka?

06:41 - jaké je spojení Elixíru do škol a SonS?

07:46 - čím se zabýváte v rámci Elixíru i SonS?

09:13 - co má festival SonS přinášet lidem?

12:43 - pro koho je festival určen?

14:07 - o zaměření festivalu na praxi

15:48 - jak vzniká program festivalu?

21:36 - o oceněních a reprezentaci českých učitelů v zahraničí

22:54 - kdo bude letos reprezentovat Česko a co návštěvníky čeká?

28:06 - jaké byly reakce na minulé ročníky?

29:46 - je akce určena i pro rodiče, kteří učí děti doma?

31:26 - co vás nadchlo na minulých ročnících?

32:26 - příklad jednoho pokusu, jaký byl k vidění na SonS

35:06 - co všechno obnáší organizace tak velké mezinárodní akce?

38:39 - o jazykové bariéře (musím umět dobře anglicky, abych mohl přijít na SonS?)

40:52 - jaká témata se objeví na letošním festivalu?

43:05 - může fyzika bavit děti, když nebaví učitele?

44:10 - může SonS nebo centra Elixíru pomoci vyhořelým učitelům?

45:23 - jak se v Česku rozvinula inovativní výuka přírodních věd?

48:34 - pozvánka na letošní SonS

49:19 - kdy se festival uskuteční?

50:31 - rozloučení

 

#podcast #vzdelavani #rozhovor

Karin Marques: Základní škola má dát základ do života, a to není jen o vědomostech

Karin Marques: Základní škola má dát základ do života, a to není jen o vědomostech

February 10, 2022

🎧 Představte si školu, v níž se děti i učitelé budou cítit dobře, nebude tam nuda a i takzvané zlobivé děti bude výuka bavit. S ředitelkou ZŠ Solidarita ✨Karin Marques✨jsme si povídaly o tom, jaké výzvy je třeba zvládnout, když chcete takovou školu vytvořit. Jak lze vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro výuku? Co je nezbytné zvládnout, aby učitelský sbor fungoval jako tým a rozproudila se spolupráce? Jakými aktivitami lze ozvláštnit výuku a co vše mohou studenti ve škole zažít a naučit se? Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/ #podcast #vzdelavani #rozhovor

Petra Mazancová: Hodnotové vzdělávání pomáhá odkrýt, co v dětech je a najít jejich silné stránky

Petra Mazancová: Hodnotové vzdělávání pomáhá odkrýt, co v dětech je a najít jejich silné stránky

December 6, 2021

🎧 Před časem to chodilo tak, že v médiích o vzdělávání mluvili lidé, kteří neučí. I proto vznikla Učitelská platforma, aby byli více slyšet lidé z praxe. S předsedkyní platformy ✨Petrou Mazancovou✨ jsme si povídaly o tom, co aktuálně nejvíce řeší učitelé po celé republice, nakolik je hybridní výuka skutečně pro děti a pedagogy přínosná? Jak moc naslouchá veřejnost hlasu učitelů a jak probíhají jednání se zákonodárci? Jak období pandemie zahýbalo s psychikou učitelů a co pozitivního přineslo do jejich praxe? Petra také absolvovala kurz Hodnotového vzdělávání a podělila se o svůj názor na tuto metodu.

Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

 

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡ https://www.darujme.cz/projekt/1203772 

Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za každý příspěvek.

 

Na webu https://hvcm.cz/ najdete aktuální nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka  

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/

Michaela Formanová: V lesní školce denně vidíme, že děti často dokážou být odolnější než dospělí

Michaela Formanová: V lesní školce denně vidíme, že děti často dokážou být odolnější než dospělí

November 17, 2021

🎧 V nové epizodě podcastu Záhodno jsme nakoukli do lesní školky. 🌲 Průvodkyní nám byla spoluzakladatelka lesní školky a později i komunitní školy ZeMě ✨Míša Formanová✨. Jak vypadá běžný den v lesní školce napříč různými ročními obdobími? 🍂 Existují děti a rodiny, pro které nejsou lesní školky vhodné? Jaké obavy rodiče mívají, když zvažují lesní školku a nakolik jsou oprávněné? V čem umí děti být odolnější vůči nepohodlí než dospělí? S jakými těžkostmi se lesní školky potýkají a co by jim pomohlo? Přejeme Vám příjemný poslech a budeme rádi za každý lajk, komentář a odběr našeho kanálu Záhodno 💙.

🌱 Více informací o škole a školce ZeMě najdete na jejich webu: https://www.zemezeme.cz/

🙏 Chcete podpořit naši práci jednorázově, nebo pravidelně? ➡

https://www.darujme.cz/projekt/1203772 Děkujeme za Vaši podporu.

Na webu https://hvcm.cz/ najdete nabídku kurzů Hodnotového vzdělávání.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/hodnotovka

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hodnotovka/ ____________ OBSAH______________

00:00 - Intro - Michaela Formanová

00:42 - jak vypadá běžný den v lesní školce?

02:20 - o důležitosti zapojení celé rodiny

03:48 - o vzniku školky a sbírání zkušeností

04:53 - co rodiče přiměje, aby volili lesní školku?

09:03 - o možných nevýhodách klasických školek

11:19 - o pravidlech, které si ve školce vytvořili

13:32 - podle čeho vybírat lesní školku?

15:04 - o situacích, kdy nepanuje shoda ohledně přihlášení dítěte do lesní školky

17:12 - jaká očekávání rodiče mají, když dítě do lesní školky zapíšou? 19:28 - o umělosti prostředí některých školek a odkládání dětí “na hlídání” (a srovnání s lesní školkou)

22:51 - o obavách z vyšší nemocnosti dětí, když začnou chodit do lesní školky

26:09 - umí být děti v některých ohledech odolnější než dospělí? 28:50 - o volbě správného oblečení a autonomii dětí

30:58 - o všímavosti dětí k sobě samým a skupinovém chování dětí 34:05 - o posílení sebevědomí a dalších vkladech do života

35:12 - existují děti, pro které není lesní školka vhodná?

37:15 - co děti na lesní školce nejvíce baví

38:59 - o největších milnících a těžkých časech v existenci lesní školky

41:40 - o vzniku komunitní školy ZeMě a o tom, jak funguje

47:57 - jak funguje “sborovna” komunitní školy ZeMě

51:48 - kdo jsou průvodci v lesní školce a škole?

53:52 - jaké by mělo vzdělávání být, aby dávalo smysl?

56:05 - co by lesním školkám v ČR pomohlo?

57:41 - o vizi do budoucna

#podcast #vzdelavani #rozhovor

Podbean App

Play this podcast on Podbean App